گزاره‌ها (۱۰۹)

ایمان ما نسبت به حال بسیار زودتر از ایمان‌مان به‌ آینده می‌میرد …

راث بندیکت

دوست داشتم!
۰

1 دیدگاه دربارهٔ «گزاره‌ها (۱۰۹)»

دیدگاهتان را بنویسید