گزاره‌ها (۹۱)

“نرمال” چیزی است که باید از آن فرار کرد؛ نه این‌که آرزوی‌اش را داشت!

جودی فاستر

دوست داشتم!
۰

دیدگاهتان را بنویسید