گزاره‌ها (۸۹)

در نتیجه‌ی نبوغ هر کسی، اثری از اندیشه‌های به دور انداخته شده‌ی خود را می‌بینیم: آن‌ها با بزرگی غریبی دوباره بر ما رخ می‌نمایانند!

رالف والدو امرسون

دوست داشتم!
۰

دیدگاهتان را بنویسید