گزاره‌ها (۸۵)

امید، روکش جلابخش فردا بر ناامیدی امروز است …

ایوان اسار

دوست داشتم!
۰

دیدگاهتان را بنویسید