گزاره‌ها (۸۲)

گذشته را آدم نمی‌تواند به‌طور ارادی فراموش کند …

سیمون دوبوار

دوست داشتم!
۰

دیدگاهتان را بنویسید