گزاره‌ها (۶۷)

همیشه خواسته‌ام  کسی بشوم؛ اما انگار باید کمی آرزوی‌ام را خاص‌‌تر می‌کردم!

جین واگنر

دوست داشتم!
۰

دیدگاهتان را بنویسید