گزاره‌ها (۶۰)

آدم‌های اندکی می‌توانند هوش و ذکاوت را در کسی که عصبانی‌شان کرده ببینند.

رابرتسون دیویس

دوست داشتم!
۱

دیدگاهتان را بنویسید