گزاره‌ها (۵۷)

برای نورافشانی دو راه‌حل پیش روی‌تان دارید: شمع باشید یا آینه!

ادیث وارتون

دوست داشتم!
۰

دیدگاهتان را بنویسید