گزاره‌ها (۵۶)

همه‌ی فعالیت‌های انسانی یکی یا چند تا از علل زیر را دارند: شانس، طبیعت، اجبار، عادت، دلیل، اشتیاق، آرزو.

ارسطو

دوست داشتم!
۰

دیدگاهتان را بنویسید