گزاره‌ها (۵۵)

هر در خروجی، در ورودی جایی دیگر است!

تام استاپارد

دوست داشتم!
۰

دیدگاهتان را بنویسید