گزاره‌ها (۵۳)

اگر فرصت دوباره‌ای برای زندگی به من بدهند، همان اشتباهات قبلی‌ام را مرتکب خواهم شد؛ البته این بار زودتر!

بانک‌هد

دوست داشتم!
۱

دیدگاهتان را بنویسید