گزاره‌ها (۲۳)

گفتگو درباره‌ی حقیقت دو طرف دارد: کسی که حقیقت را بگوید و کسی که حقیقت را بشنود.

هانری دیوید توریو

دوست داشتم!
۰

دیدگاهتان را بنویسید