جان مریم چشماشو بست …

بی تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد …


دوست داشتم!
۴

دیدگاهتان را بنویسید