گفتن یا نگفتن؟

چرا این‌قدر حرف زدن از حرف نزدن برای آدم‌ها آسان‌تر است؟ باور کنید بلایی سرتان نمی‌آید اگر کمی کم‌تر حرف بزنید!

دوست داشتم!
۰

دیدگاهتان را بنویسید