شجاعت تغییر کردن

داشتن شجاعت تغییر کردن، از محتوای تغییری که قرار است رخ بدهد مهم‌تر است …

دوست داشتم!
۱

2 دیدگاه دربارهٔ «شجاعت تغییر کردن»

دیدگاهتان را بنویسید