گزاره‌ها (۲۳۸)

امید، رؤیای آن‌هایی است که هنوز بیدارند …

متیو پریور

دوست داشتم!
۳

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *