گزاره‌ها (۱۹۹)

همه‌ی ما توانایی داریم. تفاوت‌ در شیوه‌ی استفاده از توانایی‌ها است.

شارلوت ویتن

دوست داشتم!
۵

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *