گزاره‌ها (۱۶۹)

انسان برای خوش‌بختی زاده شده، چنان‌که پرنده برای پرواز.

ولادیمیر کارولنکو

دوست داشتم!
۶

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *