نان و کلمه …

به من بگویید این‌جا کجاست

که نان را

می‌شود با کلمه نوشت،

اما هیچ کلمه‌ای نان نمی‌شود …

سید علی صالحی

دوست داشتم!
13

۲ thoughts on “نان و کلمه …

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *