گزاره‌ها (۱۳۷)

ایمان یعنی برداشتن اولین قدم؛ وقتی حتا پله‌ی اول هم دیده نمی‌شود.

مارتین لوتر کینگ

دوست داشتم!
۴

دیدگاهتان را بنویسید