گزاره‌ها (۱۳۷)

ایمان یعنی برداشتن اولین قدم؛ وقتی حتا پله‌ی اول هم دیده نمی‌شود.

مارتین لوتر کینگ

دوست داشتم!
۴

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *