غم زمانه و فراق یار …

دو سال از پرواز پرویز مشکاتیان گذشت. یک قطعه تک‌نوازی سنتور از او را به یادش از این‌جا گوش دهید. روح‌اش شاد.

 

دوست داشتم!
۲

۲ thoughts on “غم زمانه و فراق یار …

  1. متأسفانه یک نسخه‌ی ویدئویی از قاصدک داشتم که کیفیت مناسبی نداشت. این سنتورنوازی را به‌جای‌اش گذاشتم که خودم بارها با شنیدن‌اش رفتم به آسمان‌ها …

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *