مشاهده‌گر (۱۶)

روایت‌تان را برای‌ام بنویسید.

دوست داشتم!
۰

۵ thoughts on “مشاهده‌گر (۱۶)

  1. گزینه‌های متعدد در مسیر پیش رو، که تعدد انتخاب رو به همراه خواهد داشت. البته هم چالش هست چرا که به گیجی فرد ممکنه بیانجامه، و البته فرصتی هست که با انتخاب درست سنگ بنای موفقیت آینده رو بنا کنیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *