مشاهده‌گر (۱۲)

 

روایت‌تان را برای‌ام بنویسید.

دوست داشتم!
۰

۴ thoughts on “مشاهده‌گر (۱۲)

  1. شما جزی از یک کل هستید ، برای انجام درست کار نیاز است شما هم مثل زنجیر به بقیه متصل باشد و همگام و هم جهت حرکت کنید

  2. خودتان را در مشکل بی تقصیر نبینید. به احتمال قریب به یقین شما هم بخشی از مشکل هستید. اینقدر به دیگران اتهام نزنید؛ بد نیست سعی کنید خودتان هم تغییر کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *