گزاره‌ها (۷۷)

هر چه بیش‌تر درباره‌ی دنیا بدانید، فرصت‌‌های بیش‌تری برای خندیدن به آن خواهید داشت!

بیل نای

دوست داشتم!
۰

نوشته شده توسط

Ali Nemati Shahab

دیدگاهتان را بنویسید