گزاره‌ها (۷۵)

هر چقدر پیش‌بینی‌های‌مان به ندرت رخ می‌دهند؛ چیزهایی که انتظارشان را نداریم اغلب به واقعیت می‌پیوندند!

بنجامین دیزارئیلی

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *