گزاره‌ها (۶۶)

هر کسی استعدادی دارد؛ چیزی که کم‌یاب است شجاعت دنبال کردن آن استعداد تا رسیدن به فضای سیاهی است که آن استعداد آدم را بدان‌جا راه‌نمایی می‌کند.

اریکا یونگ

 

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *