گزاره‌ها (۴۷)

ما چیزها را آن طوری که هستند نمی‌بینیم، بلکه آن طوری می‌بینیم‌شان که هستیم!

آنایس نین

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *