نیایش (۱۱)

خدایا این روزها خیلی‌ها به توانستن‌ات شک دارند و من به خواستن‌ات. کاش به آن‌ خیلی‌ها و البته خودِ من ثابت کنی که همه در اشتباهیم …

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *