سکوت

گاهی وقت‌ها من با سکوتم حرف می‌زنم …

دوست داشتم!
۰

در ستایش سکوت

خیلی وقت‌ها سکوت پرده زیبایی است که روی زشتی‌ها کشیده می‌شود و وای به آن وقتی که این پرده پاره شود …

دوست داشتم!
۰