مقاله‌ی انگلیسی این هفته این مقاله از سایت هاروارد بیزینس اسکول است با عنوان: استارت‌آپ یا شرکت سنتی؟ کدام یک برای شما به‌تر است؟ پیش از شروع: می‌توانید فید وب‌سایت گزاره‌ها و هم‌چنین فید لینک‌دونی گزاره‌ها (که مطالب این پست از میان آن‌ها انتخاب می‌شوند) را در فیدخوان‌تان (اینوریدر به‌یاد مرحوم گودر!) دنبال کنید. لینک‌ مطالبی که توصیه می‌کنم حتما بخوانید، با رنگ قرمز […]...