گزاره‌ها (۲۲۳)

تنها جنبه‌ی بد جاودانگی این است که قرار است برای ابد ادامه داشته باشد!

هرب کائن

دوست داشتم!
۱

نوشته شده توسط

Ali Nemati Shahab

دیدگاهتان را بنویسید