گزاره‌ها (۲۲۰)

بگو به چه چیزی توجه می‌کنی تا بگویم کیستی.

خوزه اورتگا وای گاست

دوست داشتم!
۲

دیدگاهتان را بنویسید