گزاره‌ها (۲۱۲)

زندگی، قصه‌ی پرماجرای بخشندگی است …

نرمن کازینز

دوست داشتم!
۳

دیدگاهتان را بنویسید