گزاره‌ها (۲۱۲)

زندگی، قصه‌ی پرماجرای بخشندگی است …

نرمن کازینز

دوست داشتم!
۳

نوشته شده توسط

Ali Nemati Shahab

دیدگاهتان را بنویسید