گزاره‌ها (۲۰۹)

شکست تنها جریمه‌ی تنبلی نیست؛ موفقیت دیگران، درد دیگری است!

ژولز رنارد

دوست داشتم!
۳

نوشته شده توسط

Ali Nemati Shahab

دیدگاهتان را بنویسید