گزاره‌ها (۲۰۴)

هدف از هستی ما، داشتن یک زندگیِ با هدف است.

رابرت بیرنه

دوست داشتم!
۳

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *