گزاره‌ها (۲۰۳)

تعریفی که بسیاری از ما از مدیریت در سر داریم این است که چگونه کاری که افراد انجام می‌دهند را برای آن‌ها سخت‌تر کنیم!

پیتر دراکر

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *