گزاره‌ها (۲۰۰)

گذشته دقیقا به‌همان اندازه‌ی آینده، محصول تخیل ما است.

جزامین وست

دوست داشتم!
۱

دیدگاهتان را بنویسید