گزاره‌ها (۱۹۶)

زمان، چیزی است که ما بیش‌تر از هر چیز دیگری آن را می‌خواهیم و بدتر از هر چیزی دیگری از آن استفاده می‌کنیم!

ویلیام پن

دوست داشتم!
۱

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *