گزاره‌ها (۱۹۵)

برای اختراع کردن، تنها نیازمند یک کپه چیزهای دورریختنی هستید!

توماس آلوا ادیسون

دوست داشتم!
۲

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *