گزاره‌ها (۱۹۱)

سه چیز هستند که ما را از پیش‌رفت باز می‌دارند: من باید کارم را درست انجام بدهم. تو باید با من خوب رفتار کنی. زندگی باید سهل و آسان باشد.

آلبرت الیس

دوست داشتم!
۵

۲ thoughts on “گزاره‌ها (۱۹۱)

  1. یعنی انتظار داشتن از خودمان در مورد این‌که هرگز اشتباه نکنیم و همه‌ی کارها را به بهترین شکل ممکن انجام بدهیم.

  2. من باید کارم را درست انجام بدهم
    متوجه نمیشم منظور از این جمله چیه؟

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *