گزاره‌ها (۱۸۸)

برای رسیدن به بلندمرتبگی، از همین‌جایی که هستی، با همین چیزهایی که داری و با انجام هر کاری که می‌توانی شروع کن!

آرتور اش

دوست داشتم!
۷

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *