گزاره‌ها (۱۸۷)

آدم بااستعداد هدفی را می‌زند که هیچ کس نمی‌تواند؛ اما آدم باهوش هدفی را می‌زند که هیچ کس نمی‌بیند!

آرتور شوپنهاور

دوست داشتم!
۲

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *