گزاره‌ها (۱۸۳)

اگر نمی‌توانی درست‌ش کنی، حداقل تلاش کن تا خوب به‌نظر برسد.

بیل گیتس

دوست داشتم!
۲

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *