گزاره‌ها (۱۷۸)

تلاش مداوم ـ و نه قدرت و هوش ـ کلید شکوفا ساختن توان‌مندی‌های بالقوه‌ی شما است.

وینستون چرچیل

دوست داشتم!
۳

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *