گزاره‌ها (۱۷۳)

بگذارید امیدهای‌تان ـ و نه زخم‌های‌تان ـ آینده‌ی شما را بسازند.

رابرت اچ. شولر

دوست داشتم!
۱۴

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *