گزاره‌ها (۱۷۱)

پدیده‌های دنیا به دو گروه تقسیم می‌شوند: شکست‌ها و ناشناخته‌ها.

فرانسیس پیکابیا

دوست داشتم!
۵

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *