گزاره‌ها (۱۶۸)

در تئوری همه‌‌ی کارها نشدنی هستند؛ البته تا زمانی که انجام شوند.

رابرت هاین‌لاین

دوست داشتم!
۴

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *