گزاره‌ها (۱۶۶)

سادگی، اولین گام آفرینش و آخرین گام هنر است.

فیلیپ جیمز بیلی

دوست داشتم!
۶

دیدگاهتان را بنویسید