گزاره‌ها (۱۶۲)

“زندگی کردن” کاری است که هر انسانی باید حداقل یک بار آن را امتحان کند!

هنری جی. تیلمن

دوست داشتم!
۷

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *