گزاره‌ها (۱۶۱)

تنبلی چیزی نیست جز استراحت کردن قبل از خسته شدن!

جولز رنارد

دوست داشتم!
۱۱

دیدگاهتان را بنویسید